Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace

Hlavní nabídka

Témata

Novinky

Rozvojem sociální gramotnosti k úspěchu

obrazek

Plakát

Od 1. 9. 2018 je naše škola zapojena do projektu financovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Rozvojem sociální gramotnosti k úspěchu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000616.

Projekt se zaměřuje především na předcházení školního neúspěchu a zvyšování motivace ke vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků, rozvojem sociálních kompetencí formou Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování (FIE).

V rámci projektu bude vytvořeno 13 Center kolegiální podpory, která budou podporovat další školy v regionu a šířit dobrou praxi metody FIE. Na školách vznikají zájmové kroužky, ve kterých je využívána metoda FIE.

Napsal Jaroslav Juriček , tisk , přečteno 700 x

 
© 2006 Jiří Převrátil | úvodní stránka | nahoru ^