Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace

Hlavní nabídka

Témata

Novinky

Výstava SŠ Karlovarského kraje

Dne 11. 10. 2018 žáci 9. třídy navštívili výstavu středních škol Karlovarského kraje „Kam po základní škole“, která se konala v prostorách Střední integrované školy technické a ekonomické v Sokolově.
Zároveň měli možnost si prohlédnout zdejší odborné učebny, tělocvičnu, kovárnu i učebny pro výuku informačních technologií. V příštím školním roce dochází k mnoha změnám v síti karlovarských středních škol i v nabídce studijních oborů.
Prostřednictvím této výstavy se žáci mohli seznámit s prezentacemi různých středních škol. Od příslušných učitelů a studentů se například dozvěděli, jaké obory mohou navštěvovat, zda školu, kterou si vybrali, zvládnou, nebo jaké jsou učební plány daných oborů. Žáci dostali odpovědi na všechny své připravené dotazy a akce jim alespoň z části usnadnila výběr svého budoucího studia a povolání.
Než se žáci definitivně rozhodnout pro svá budoucí studia, budou se nadále seznamovat v rámci hodin praktických činností s obory, profesní orientací i volbou povolání.

Mgr. Ladislava Tučková

Jaroslav Juriček | 30.10.2018 Út 14:34 | Akce školy | | 2 x

Sázení lípy ke stoletému výročí založení Československé republiky

Na slavnostní vyhodnocení Kilometrů pro republiku navazovala další neobvyklá událost – sázení lípy ke stoletému výročí založení samostatného Československa.
Přípravy a samotné výsadby se hrdě ujali naši deváťáci. A právě jeden z nich – Dominik Pleier – přišel s dobrým nápadem, abychom ke kořenům lípy ukryli poselství budoucím generacím. Od nápadu nebylo daleko k činu, a tak snad jednou za sto let najdou naši pokračovatelé zapečetěnou skleněnou lahev s drobnými artefakty, které reprezentují rok 2018.
Při sázení lípy zazněla i lidová píseň Ach synku, synku. Měl ji rád Tomáš Garigue Masaryk, který je s první republikou bytostně spjat, a my jsme si díky písničce tohoto výjimečného muže a jeho odkaz připomněli.

Mgr. Jana Převrátilová

obrazek
obrazek
obrazek
Jaroslav Juriček | 30.10.2018 Út 06:28 | Akce školy | | 6 x

Kilometry pro republiku - slavnostní vyhodnocení

26. října se všichni žáci i učitelé naší školy sešli v tělocvičně, aby se dozvěděli, jak kdo uspěl a kolik kilometrů že jsme vlastně nachodili.
Příjemným zjištěním bylo, že se do akce zapojila většina dětí, a diplom si tedy odnášel téměř každý.
Nejpoctivějších turistů bylo sedm – Adéla Adamovicová, Petra Caháková, Johana Převrátilová, Gabriela Nohejlová, Leoš Rozmahel a Petr Brunclík nachodili pěkných 60 kilometrů, Gabriela Jirsová dokonce 71 kilometrů. Tito žáci si kromě diplomu odnášeli i malý dárek.
Ráda bych poděkovala všem kolegům a zaměstnancům školy, kteří se na organizování turistických vycházek podíleli, rodičům a ostatním rodinným příslušníkům, kteří vyráželi na pochody s námi, a také vedení školy za zajištění autobusu na Přebuz a financování odměn.

Mgr. Jana Převrátilová

obrazek
Jaroslav Juriček | 30.10.2018 Út 06:24 | Akce školy | | 4 x

Výstava Doteky státnosti

25. října zamířili žáci čtvrté až deváté třídy do Prahy.
V doprovodu svých vyučujících si prohlédli část Pražského hradu, například velkolepý chrám svatého Víta, malebnou Zlatou uličku a románskou baziliku svatého Jiří. Přesně v poledne také přihlíželi působivé výměně hradní stráže.
Hlavním cílem byla ale výstava Doteky státnosti v Jízdárně Pražského hradu. Byla zaměřena na státní symboly a jejich historický vývoj, doplněna byla o řadu rarit a kuriozit (jídelní servisy českých i československých prezidentů, fotoaparát E. Beneše, skafandr Vladimíra Remka, oblečení Olgy Havlové, výbava českých i československých sportovců atd.) a uzavírala ji přehlídka státních vyznamenání.
Návštěvou výstavy jsme chtěli připomenout státní svátek 28.10. i stoleté výročí založení samostatného Československa a podpořit v dětech národní hrdost.

Mgr. Jana Převrátilová

obrazek
Jaroslav Juriček | 30.10.2018 Út 05:53 | Akce školy | | 5 x

Podzimní kilometry pro republiku

Pravidelní čtenáři našeho webu vědí, že jsme v březnu vyhlásili akci Kilometry pro republiku a že naším cílem bylo nachodit do října co nejvíce kilometrů ke stoletému výročí založení samostatného Československa.
Během podzimních měsíců jsme uspořádali ještě dvě turistické vycházky.
V září to byl nádherný výšlap kolem přehrady Horka, který jsme si na Květné mohli díky mysliveckému sdružení Hubert zpestřit opékáním buřtů u jeho chaty.
V říjnu jsme se vydali o něco dál, naším cílem byla Přebuz, její okolí a ruiny továrny na zpracování cínu.
Počasí nám opět přálo, a tak se obě poslední vycházky vydařily.

Mgr. Jana Převrátilová

Jaroslav Juriček | 30.10.2018 Út 05:20 | Akce školy | | 5 x
 
© 2006 Jiří Převrátil | úvodní stránka | nahoru ^