Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace

Hlavní nabídka

Témata

Novinky

Zájmové kroužky 2009-2010

Přehled zájmových kroužků organizovaných školou ve školním roce 2009–2010

Radomíra Nováčková | 6.10.2009 Út 09:05 | Zájmové kroužky | | 591 x

Oslavy 130. výročí založení školy

obrazek
Radomíra Nováčková | 25.5.2009 Po 13:12 | Akce školy, Akce školy, Akce školy | | 886 x

Projektový den "České tradice"

27. dubna jsme uskutečnili již tradiční projektový den tentokrát s tématikou českých tradic.Cílem projektu bylo bližší seznámení s méně obvyklými i známými tradicemi ( Májky, Lucky, Svatojánská noc, Posvícení, Vinobraní a dožínky, Masopust, Poutě a jarmarky, Čarodějnice). Projekt byl organizován pro oba stupně základní školy, avšak pro 1.stupeň v jednodušší formě. Žáci byli rozděleni do družstev a podle časového harmonogramu plnili na 4 stanovištích jednotlivé úkoly. Výstupem projektu na 1.stupni byly výrobky, či dramatizace říkadel a písniček. Žáci 2.stupně zpracovávali prezentaci „své“ tradice. Největší úspěch však zaznamenala ochutnávka tradičních pokrmů, které připravili sami žáci ve školní kuchyňce. obrazek

Radomíra Nováčková | 15.5.2009 Pá 13:31 | Akce školy | | 635 x

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčkové,

zveme vás k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2009 – 2010, který se koná

ve středu 28. ledna 2009 od 14:00 do 16:00.

K zápisu je nezbytné dostavit se s dítětem osobně. S sebou přineste rodný list zapisovaného dítěte, Váš občanský průkaz, případně jiné doklady dle Vašeho uvážení.

Radomíra Nováčková | 22.1.2009 Čt 04:45 | Akce školy | | 871 x

Volby do školské rady - výsledky

2. 12. 2008 se uskutečnily volby zástupců do školské rady. Volební účast pedagogických pracovníků byla 92%, volební účast zákonných zástupců činila 62%

Z řad pedagogických pracovníků byly do školské rady zvoleny :

Mgr. Ladislava Tučková
Mgr. Jana Říhová

Z řad zákonných zástupců žáků byli do školské rady zvoleni:

Iva Fašková – zákonný zástupce žáka – 2. třída
Jaroslav Jelínek – zákonný zástupce žáka – 2. třída

Obec Krajková jmenovala usnesením ZO č. 17/08 ze dne 11. 11. 2008 tyto členy školské rady:

Mgr. Bohumír Zajíček
Jitka Lukešová

Radomíra Nováčková | 11.12.2008 Čt 15:42 | Školská rada, Školská rada, Školská rada | | 902 x
 
© 2006 Jiří Převrátil | úvodní stránka | nahoru ^