Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace

Hlavní nabídka

Témata

Novinky

Eko-projekty

V září opět navštívila naší MŠ paní magistra Dvořáková, která si pro děti připravila nový ekologický výukový program s názvem: „ Lesní hrátky (nejen se zvířátky). Děti vnímaly les pomocí všech smyslů, seznámily se se stavbou stromů, vyzkoušely si frotáž kůry, lovily a pozorovaly drobné živočichy a vyhledávaly jejich úkryty.
Na závěr si nalepily na svou lesní kartičku přírodniny, které je v lese zaujaly a pustily zpět do přírody všechny živočichy, které ulovily. V lese se dětem moc líbilo.

V říjnu proběhl další ekologický výukový program s názvem: „ Co vyprávěl klobouk Podzimák“. Děti pracovaly ve třídě i na zahradě. Čekala na ně ochutnávka ovoce poslepu s určováním chutí a pozorování různých semen.
Venku vyhledávaly semena stromů, pozorovaly je, popisovaly a pouštěly je po větru. Zahrály si pohybovou hru Na houbaře a Na vlaštovky. Sbíraly a nalepovaly si listy na papírový strom.
Nakonec děti na zahradě vyhledaly ukrytý hmyz, který pozorovaly a pak ho vypustily zpět do přírody. Již v prosinci nás čeká další ekologický výukový program, na který se moc těšíme.

M. Kutláková

Jaroslav Juriček | 2.11.2018 Pá 14:57 | Mateřská škola | | 129 x

Máme rádi zvířata

V úterý 23.10. se ve školce konala přednáška s promítáním o ochraně zvířat kolem nás. Děti byly seznámeny se způsobem života domácích, hospodářských i volně žijících zvířat. Taktéž došlo i na informace o lesní zvěři.
Děti z našeho venkovského prostředí zvířata znají, vědí, čím se živí, co je pro ně prospěšné a co jim naopak škodí. V závěru besedy děti obdržely drobné dárky a byly pochváleny za vědomosti, které měly. Beseda byla pořádána Státní veterinární správou ČR pod záštitou ministerstva zemědělství.

J. Lukešová

Jaroslav Juriček | 2.11.2018 Pá 14:55 | Mateřská škola | | 126 x

Výstava SŠ Karlovarského kraje

Dne 11. 10. 2018 žáci 9. třídy navštívili výstavu středních škol Karlovarského kraje „Kam po základní škole“, která se konala v prostorách Střední integrované školy technické a ekonomické v Sokolově.
Zároveň měli možnost si prohlédnout zdejší odborné učebny, tělocvičnu, kovárnu i učebny pro výuku informačních technologií. V příštím školním roce dochází k mnoha změnám v síti karlovarských středních škol i v nabídce studijních oborů.
Prostřednictvím této výstavy se žáci mohli seznámit s prezentacemi různých středních škol. Od příslušných učitelů a studentů se například dozvěděli, jaké obory mohou navštěvovat, zda školu, kterou si vybrali, zvládnou, nebo jaké jsou učební plány daných oborů. Žáci dostali odpovědi na všechny své připravené dotazy a akce jim alespoň z části usnadnila výběr svého budoucího studia a povolání.
Než se žáci definitivně rozhodnout pro svá budoucí studia, budou se nadále seznamovat v rámci hodin praktických činností s obory, profesní orientací i volbou povolání.

Mgr. Ladislava Tučková

Jaroslav Juriček | 30.10.2018 Út 14:34 | Akce školy | | 121 x

Sázení lípy ke stoletému výročí založení Československé republiky

Na slavnostní vyhodnocení Kilometrů pro republiku navazovala další neobvyklá událost – sázení lípy ke stoletému výročí založení samostatného Československa.
Přípravy a samotné výsadby se hrdě ujali naši deváťáci. A právě jeden z nich – Dominik Pleier – přišel s dobrým nápadem, abychom ke kořenům lípy ukryli poselství budoucím generacím. Od nápadu nebylo daleko k činu, a tak snad jednou za sto let najdou naši pokračovatelé zapečetěnou skleněnou lahev s drobnými artefakty, které reprezentují rok 2018.
Při sázení lípy zazněla i lidová píseň Ach synku, synku. Měl ji rád Tomáš Garigue Masaryk, který je s první republikou bytostně spjat, a my jsme si díky písničce tohoto výjimečného muže a jeho odkaz připomněli.

Mgr. Jana Převrátilová

obrazek
obrazek
obrazek
Jaroslav Juriček | 30.10.2018 Út 06:28 | Akce školy | | 127 x

Kilometry pro republiku - slavnostní vyhodnocení

26. října se všichni žáci i učitelé naší školy sešli v tělocvičně, aby se dozvěděli, jak kdo uspěl a kolik kilometrů že jsme vlastně nachodili.
Příjemným zjištěním bylo, že se do akce zapojila většina dětí, a diplom si tedy odnášel téměř každý.
Nejpoctivějších turistů bylo sedm – Adéla Adamovicová, Petra Caháková, Johana Převrátilová, Gabriela Nohejlová, Leoš Rozmahel a Petr Brunclík nachodili pěkných 60 kilometrů, Gabriela Jirsová dokonce 71 kilometrů. Tito žáci si kromě diplomu odnášeli i malý dárek.
Ráda bych poděkovala všem kolegům a zaměstnancům školy, kteří se na organizování turistických vycházek podíleli, rodičům a ostatním rodinným příslušníkům, kteří vyráželi na pochody s námi, a také vedení školy za zajištění autobusu na Přebuz a financování odměn.

Mgr. Jana Převrátilová

obrazek
Jaroslav Juriček | 30.10.2018 Út 06:24 | Akce školy | | 124 x
 
© 2006 Jiří Převrátil | úvodní stránka | nahoru ^