Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace

Hlavní nabídka

Témata

Novinky

16.9.2019: Stravné na říjen 2019 18. 9. 2019 středa od 7.30 – 13.30 19. 9. 2019 čtvrtek od 7.30 – 13.30 20. 9. 2019 pátek od 11.00 – 16.00

Archiv starších novinek...

Sázení lípy ke stoletému výročí založení Československé republiky

Na slavnostní vyhodnocení Kilometrů pro republiku navazovala další neobvyklá událost – sázení lípy ke stoletému výročí založení samostatného Československa.
Přípravy a samotné výsadby se hrdě ujali naši deváťáci. A právě jeden z nich – Dominik Pleier – přišel s dobrým nápadem, abychom ke kořenům lípy ukryli poselství budoucím generacím. Od nápadu nebylo daleko k činu, a tak snad jednou za sto let najdou naši pokračovatelé zapečetěnou skleněnou lahev s drobnými artefakty, které reprezentují rok 2018.
Při sázení lípy zazněla i lidová píseň Ach synku, synku. Měl ji rád Tomáš Garigue Masaryk, který je s první republikou bytostně spjat, a my jsme si díky písničce tohoto výjimečného muže a jeho odkaz připomněli.

Mgr. Jana Převrátilová

obrazek
obrazek
obrazek
Jaroslav Juriček | 30.10.2018 Út 06:28 | Akce školy | | 72 x

Kilometry pro republiku - slavnostní vyhodnocení

26. října se všichni žáci i učitelé naší školy sešli v tělocvičně, aby se dozvěděli, jak kdo uspěl a kolik kilometrů že jsme vlastně nachodili.
Příjemným zjištěním bylo, že se do akce zapojila většina dětí, a diplom si tedy odnášel téměř každý.
Nejpoctivějších turistů bylo sedm – Adéla Adamovicová, Petra Caháková, Johana Převrátilová, Gabriela Nohejlová, Leoš Rozmahel a Petr Brunclík nachodili pěkných 60 kilometrů, Gabriela Jirsová dokonce 71 kilometrů. Tito žáci si kromě diplomu odnášeli i malý dárek.
Ráda bych poděkovala všem kolegům a zaměstnancům školy, kteří se na organizování turistických vycházek podíleli, rodičům a ostatním rodinným příslušníkům, kteří vyráželi na pochody s námi, a také vedení školy za zajištění autobusu na Přebuz a financování odměn.

Mgr. Jana Převrátilová

obrazek
Jaroslav Juriček | 30.10.2018 Út 06:24 | Akce školy | | 69 x

Výstava Doteky státnosti

25. října zamířili žáci čtvrté až deváté třídy do Prahy.
V doprovodu svých vyučujících si prohlédli část Pražského hradu, například velkolepý chrám svatého Víta, malebnou Zlatou uličku a románskou baziliku svatého Jiří. Přesně v poledne také přihlíželi působivé výměně hradní stráže.
Hlavním cílem byla ale výstava Doteky státnosti v Jízdárně Pražského hradu. Byla zaměřena na státní symboly a jejich historický vývoj, doplněna byla o řadu rarit a kuriozit (jídelní servisy českých i československých prezidentů, fotoaparát E. Beneše, skafandr Vladimíra Remka, oblečení Olgy Havlové, výbava českých i československých sportovců atd.) a uzavírala ji přehlídka státních vyznamenání.
Návštěvou výstavy jsme chtěli připomenout státní svátek 28.10. i stoleté výročí založení samostatného Československa a podpořit v dětech národní hrdost.

Mgr. Jana Převrátilová

obrazek
Jaroslav Juriček | 30.10.2018 Út 05:53 | Akce školy | | 72 x

Podzimní kilometry pro republiku

Pravidelní čtenáři našeho webu vědí, že jsme v březnu vyhlásili akci Kilometry pro republiku a že naším cílem bylo nachodit do října co nejvíce kilometrů ke stoletému výročí založení samostatného Československa.
Během podzimních měsíců jsme uspořádali ještě dvě turistické vycházky.
V září to byl nádherný výšlap kolem přehrady Horka, který jsme si na Květné mohli díky mysliveckému sdružení Hubert zpestřit opékáním buřtů u jeho chaty.
V říjnu jsme se vydali o něco dál, naším cílem byla Přebuz, její okolí a ruiny továrny na zpracování cínu.
Počasí nám opět přálo, a tak se obě poslední vycházky vydařily.

Mgr. Jana Převrátilová

Jaroslav Juriček | 30.10.2018 Út 05:20 | Akce školy | | 69 x

Zájmové kroužky ve školním roce 2018-2019

Zájmové kroužky organizované školou jsou pro všechny zapsané děti a žáky zdarma.

Mateřská škola
Angličtina: Petra Svěráková
Logopedická prevence: Mgr. Hana Suttá

Základní škola
Pěvecký kroužek: pondělí 13:45 – 14:15, úterý 7:10 – 7:40 – Mgr. Ladislava Tučková
Čtenářský kroužek: pondělí 13:00 – 13:30 – Mgr. Jana Říhová
Tělovýchovný kroužek: středa 14:00 – 15:00 – Bc. Jana Henišová
Šachy: čtvrtek 14:30 – 15:30 – Mgr. Bohumír Zajíček
Deskové hry: úterý 14:00 – 15:00

FIE (metoda rozvíjení poznávacích funkcí)
Mgr. Jana Převrátilová: úterý od 14:00
Mgr. Jana Říhová: čtvrtek od 13:00
Mgr. Ladislava Tučková: čtvrtek od 13:00
Mgr. Pavel Nováček: čtvrtek od 14:30

Jaroslav Juriček | 28.9.2018 Pá 22:02 | Zájmové kroužky | | 236 x
 
© 2006 Jiří Převrátil | úvodní stránka | nahoru ^